logowanieProgram komputerowy Znakowanie żywności logowanie

Aktualności

Program komputerowy Znakowanie żywności 2014-03-13

Zapraszamy do zakupu programu komputerowego Znakowanie żywności w cenei 984,- zł.

Zamówienia

Cena programu komputerowego „Znakowanie żywności” wynosi 984,- zł. (cena zawiera 23% podatku VAT)”

W celu realizacji zamówienia zakupu programu „Znakowanie żywności” należy wypełnić formularz zamówienia. Po wysłaniu formularza zamawiający otrzyma fakturę VAT. Po otrzymaniu wpłaty zostanie przesłany login i hasło do dostępu do programu „Znakowanie żywności” w celu jego zainstalowania na dysk komputera zamawiającego i kod aktywacyjny, który należy wpisać do instalatora programu „Znakowanie żywności”

Formularz zamówienia

Zamawiam program komputerowy „Znakowanie żywności” w cenie 984,- zł. (cena zawiera 23% podatku VAT)

nazwa firmy:
imię:
nazwisko:
telefon:
e-mail:
opcja:
NIP:
adres:

regulamin

 • Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.znakowanie–zywnosci.com.pl jest firma PHU MEGA-WET Zbigniew Czerwiński z siedzibą w 62-100 Wągrowiec, ul. Wodna 3 ; NIP: 766-139-70-50; REGON: 570161606, zwany dalej Sprzedający.
 • Obowiązującym językiem dla wszelkich informacji podanych w sklepie, procesu składania zamówienia, oraz zawierania umowy kupna-sprzedaży jest język polski.
 • Niezbędnym warunkiem dokonania zakupu jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia, który jest udostępniony na stronie sklepu internetowego
 • Przyjęcie zamówienia do realizacji może, w przypadku wątpliwości co do intencji lub prawidłowości podanych przez Kupującego danych, wymagać przez Sprzedającego potwierdzenia złożonego zamówienia telefonicznie.
 • Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 • Towary zakupione w sklepie internetowym dostarczane są z dowodem zakupu w postaci faktury VAT
 • Dane osobowe Kupujących w sklepie internetowym przetwarzane są jedynie w celu realizacji zakupu i dostawy towaru oraz ewentualnego poinformowania kupującego o nowej wersji nabytego towaru.
 • Dane osobowe przekazane Sprzedającemu nie będą nigdy udostępniane podmiotom trzecim w jakiejkolwiek formie i treści, a każdemu Kupującemu przysługuje prawo wglądu we własne dane, uzupełnianie ich, poprawianie, aktualizacja czy usuwanie.
 • login i hasło do programu „Znakowanie żywności” ( po zalogowaniu program udostępniony na dysk zamawiającego) wraz z licencją + klucz aktywacyjny - wysłany na e mail zaraz po zaksięgowaniu płatności.
 • Login i hasło oraz klucz aktywacyjny jest wysyłany na adres e-mail zaraz po zaksięgowaniu płatności.
 • Wersję CD z programem „Znakowanie żywności” wraz z licencją wysyłamy w ciągu 24-48 godzin wraz z fakturą płatne przelewem (okres dostarczenia od 1-3 dni roboczych). Kod aktywacyjny - wysłany na e mail zaraz po zaksięgowaniu
 • W przypadkach szczególnych termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. Każdorazowo Klient jest informowany o takim przypadku i ma prawo odstąpić wówczas od dalszej realizacji zamówienia.
 • W wyjątkowej sytuacji zastrzegamy możliwość wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku braku towaru lub jego wycofania z rynku.
 • Każdy Kupujący ma możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.
 • W celu zamiaru dokonania zwrotu niezbędne jest wcześniejsze potwierdzenie o tym fakcie Sprzedającego. Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym (w zapieczętowanym opakowaniu) i kompletnym wraz, otrzymaną fakturą VAT. Zwracany towar nie może nosić śladów używania, kopiowania ani nie może być w żaden sposób uszkodzony przez kupującego. Koszty wysyłki zwrotnej pokrywa Kupujący.
 • Za zamówiony towar można zapłacić: przelewem bankowym na podstawie wystawionej faktury VAT
 • Towar wysyłamy na koszt własny za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłki zwykłej), Poczty Polskiej (przesyłki priorytetowej), firmy kurierskiej.
 • Zastrzegamy sobie prawo zmiany spedytora z Poczty Polskiej na firmę kurierską (Kupujący pokrywa wyłącznie standardowe koszty dostawy).
 • Sprawdzenia towaru należy dokonać w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej – w przypadku nieprawidłowości należy sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru.
 • Kupujący, który wybrał sposób płatności przy odbiorze, a odmówi odbioru zakupionego towaru przy jego dostawie, zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu od Kupującego do Sprzedającego oraz kosztów dodatkowych jakie w związku z brakiem odbioru towaru obciążyły Sprzedającego.
 • Towary zakupione u Sprzedającego objęte są 12 miesięczną gwarancją.
 • Z gwarancji nie mogą korzystać towary naprawiane lub przerabiane przez Kupującego, a także posiadające inne uszkodzenia powstałe z jego winy.
 • W przypadku nieuzasadnionej procedury gwarancyjnej jej koszt ponosi Kupujący.
 • W procedurze gwarancyjnej fakturą lub innym równoważnym dowodem zakupu towaru, stąd też, przyjmuje się formę pisemną pod rygorem nieważności zgłaszania wszelkich wad i usterek.
 • Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłaszanych pisemnie usterek i wad w procedurze gwarancyjnej w nieprzekraczalnym terminie 21 dni.
 • W sprawach nieuregulowanych będą mieć miejsce zapisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zapisów Kodeksu Cywilnego.
 • Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy wedle przepisów prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Certyfikaty
Autora programu
Znakowanie żywności